Opdateret 30-05-2018
Bruger-login
Navn:
Kode:
 

Lysstyring

Lys dæmpning

Anvendes til dæmpning af 230 V vekselstrøm. Lysdæmperen tændes/slukkes via trykket på kontakten og lyset dæmpes ved betjening af skydepotentiometeret.

   

Bevægelsessensor

Bevægelsessensorer betegnes også PIR sensorer (Passiv InfraRød). Sensoren tænder belysningen, når den registrerer bevægelse og samtidig en varmeændring på f.eks. ± 5°C.

Sensorstyring af lys har sin berettigelse i lokaler med næsten ingen aktivitet. Et toilet er ofte et sted hvor man glemmer at slukke for lyset. Dette kan løses med en bevægelsessensor, der tænder lyset ved aktivitet i lokalet og justeres tidsmæssigt efter behov.

Sensoren skiftes nemt ud med den gamle afbryder uden trækning af nye ledninger.

Der er udviklet sensorer, som hver især har deres stærke punkter, så det er vigtigt at vælge den helt rigtige sensor tilpasset rummet.

Tilstedeværelsessensor

Fungere som en bevægelsessensor, men er mere følsom og bruges som regel i større lokaler hvor den detektere bevægelser helt ned til 2-3 cm. - den kan altså "se" personer i et rum, selv om de kun er til stede og næsten ikke bevæger sig.

Den gode følsomhed opnås, da der benytter ultralyd kombineret med PIR teknologi.
Kan kobles sammen med evt. lux styring af naturlig belysning.

Lyssensor (LUX styring - dagslysregulering)

I lokaler med dagslys, er der en stor besparelse at hente i strømforbruget, da sollys er en god nok lyskilde.
Lys sensoren måler lys niveauet (LUX) på gulvfladen og regulere tændingen af armaturerne i lokalet efter behov.
Sensoren har indbygget et lysfølsomt element, som ændrer karakteristik afhængigt af lysstyrken i lokalet. Sensoren sender et signal videre til Kontrolenheden, som tænder/slukker eller dæmper lyset.